بهترین اندیکاتور

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

اسیلاتور مک کللان

اسیلاتور مک کللان یک شاخص عرض بازار است که براساس تفاوت بین تعداد موضوعات پیشرو و نزولی در بورس اوراق بهادار مانند بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا NASDAQ استوار است. این شاخص با شاخص های بورس مرتبط با بورس مقایسه می شود.

از این نشانگر برای نشان دادن تغییرات شدید در احساسات در شاخص ها استفاده می شود که اصطلاحاً آنها را رانش های گسترده می نامند. همچنین به تجزیه و تحلیل قدرت روند شاخص از طریق واگرایی یا تأیید کمک می کند.

غذاهای کلیدی

  • فرمول نوسان ساز McClellan را می توان برای هر بورس اوراق بهادار یا گروهی از سهام استفاده کرد.
  • قرائت زیر صفر به تایید افزایش شاخص کمک می کند ، در حالی که قرائت زیر صفر کاهش شاخص را تأیید می کند.
  • هنگامی که شاخص در حال افزایش است اما اسیلاتور در حال سقوط است ، این هشدار می دهد که شاخص نیز می تواند کاهش یابد. هنگامی که شاخص در حال سقوط است و اسیلاتور در حال افزایش است ، این نشان می دهد که شاخص می تواند به زودی شروع به افزایش کند. این واگرایی نامیده می تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست شود.
  • یک تغییر قابل توجه ، مانند حرکت 100 امتیاز یا بیشتر ، از قرائت منفی به قرائت مثبت ، رانش گسترده ای نامیده می شود. این ممکن است نشان دهنده یک برگشت شدید از روند نزولی به روند صعودی در بورس سهام باشد.

فرمول نوسان ساز McClennan است

برای فرمول نوسان ساز McClennan دو فرمول وجود دارد. فرمول اصلی و فرمولی که برای تغییر تعداد سهام موجود در بورس اوراق بهادار تنظیم می شود. فرمول تنظیم شده امکان مقایسه بهتر مقادیر را برای مدت زمان طولانی تری فراهم می کند.

اسیلاتور مک کللان = میانگین متحرک نمایی 19 روزه = میانگین متحرک نمایی 39 روزه = تعدیل. اسیلاتور مک کللان = تعدیل. پیشرفت خالص (ANA) = میانگین متحرک نمایی 19 روزه = میانگین متحرک نمایی 39 روزه = (میانگین متحرک نمایی 19 روزه پیشرفت − افت) - (پیشرفت 39 روزه میانگین متحرک نمایی − کاهش) (پیشرفت روز جاری − افت) 10 0.10 + + میانگین متحرک نمایی روز قبل (پیشرفتهای روز جاری − کاهش) 5 0.05 + + میانگین متحرک نمایی روز قبل (میانگین متحرک نمایی 19 روزه ANA) - (میانگین متحرک نمایی 39 روزه ANA) پیشرفتها + افتها پیشرفتها − کاهش (روز کنونی ANA Day روز قبل EMA 0.10 + + میانگین تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست متحرک نمایی روز قبل (روز جاری ANA − EMA روز قبل) 5 0.05 + + EMA روز قبل

کجا: EMA = میانگین متحرک نمایی پیشرفتها = تعداد سهام بالاتر از روز بسته شده در روزهای گذشته Declines = تعداد سهام کمتر از روز قبل از معاملات خود

نحوه محاسبه اسیلاتور مک کللان

  1. برای شروع محاسبه ، پیشرفتها - افتها را در بورس سهام به مدت 19 و 39 روز دنبال کنید. یک میانگین ساده برای اینها محاسبه کنید (نه EMA).
  2. از این مقادیر ساده به عنوان مقادیر EMA Day Prior در فرمول های EMA 19 و 39 روز استفاده کنید.
  3. میانگین های متحرک نمایی 19 و 39 روزه را محاسبه کنید.
  4. مقدار اسیلاتور مک کللان را محاسبه کنید.
  5. اکنون که این مقدار محاسبه شد ، در تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست محاسبه بعدی از این مقدار برای EMA روز قبل استفاده کنید. به جای میانگین های ساده ، محاسبه EMA برای فرمول را شروع کنید.
  6. در صورت استفاده از فرمول تنظیم شده ، مراحل یکسان است ، به جز استفاده از ANA به جای استفاده از Advances - Declines.

نوسان ساز McClellan به شما چه می گوید؟

نوسانگر McClellan شاخصی است بر اساس وسعت بازار که تحلیل گران فنی می توانند همراه با سایر ابزارهای فنی برای تعیین سلامت کلی بازار سهام و ارزیابی روند روند فعلی آن استفاده کنند.

از آنجا که این شاخص بر اساس کل سهام موجود در بورس است ، با حرکات قیمتی شاخص هایی که منعکس کننده این مبادله هستند مقایسه می شود یا با شاخص های بزرگی مانند S&P 500 مقایسه می شود.

مقادیر مثبت و منفی نشان می دهد که سهام بیشتری به طور متوسط ​​در حال پیشرفت یا کاهش است. هنگامی که میانگین متحرک نمایی 19 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 39 روزه باشد ، شاخص مثبت است و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 19 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 39 روزه باشد ، منفی است.

یک شاخص مثبت و صعودی نشان می دهد سهام موجود در بورس در حال انباشت است. یک شاخص منفی و نزولی سیگنال فروش سهام را نشان می دهد. به طور معمول چنین اقدامی روند فعلی شاخص را تأیید می کند.

عبور از مثبت به منفی یا بالعکس ، ممکن است نشانگر تغییر روند شاخص یا مبادله باشد. هنگامی که نشانگر حرکت بزرگی را انجام می دهد ، به طور معمول با 100 نقطه یا بیشتر ، از منطقه منفی به مثبت ، به آن اصطکاک عرض می گویند. این بدان معناست که تعداد زیادی سهام پس از یک حرکت نزولی به سمت بالا حرکت کردند. از آنجا که بورس سهام به مرور زمان صعود می کند ، این یک سیگنال مثبت است و ممکن است نشانگر پایین آمدن شاخص باشد و قیمت ها به طور کلی بالاتر روند.

وقتی قیمت های شاخص و اندیکاتور در جهات مختلف حرکت می کنند ، آنگاه تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست روند شاخص فعلی ممکن است فاقد قدرت باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اسیلاتور در حال افزایش است در حالی که شاخص سقوط می کند. این نشان می دهد که شاخص سهام می تواند به زودی صعود کند ، زیرا سهام بیشتری شروع به پیشرفت می کنند.

واگرایی نزولی زمانی است که شاخص در حال افزایش است و شاخص در حال سقوط است. این بدان معناست که سهام کمتری موجب پیشروی می شود و ممکن است قیمت ها شروع به نزول کنند.

تفاوت بین شاخص جمع آوری مک کلان و مک کلان؟

نوسان ساز مک کللان توسط شرمن و ماریان مک کلن که همچنین شاخص جمع آوری مک کلان را توسعه داده است. شاخص جمع آوری مک کللان ، نوسانگر مک کللان روز جاری را به شاخص جمع آوری مک کلان روز قبل اضافه می کند. به عبارت دیگر ، شاخص جمع یک معیار تجمعی است ، در حالی که اسیلاتور چنین نیست. در حالی که ممکن است نوسانگر برای تحلیل روند کوتاه مدت مفیدتر باشد ، شاخص جمع بندی بیشتر در روند قیمت های گسترده تر و بلندمدت کاربرد دارد.

محدودیت های استفاده از Oscillator McClellan

این اندیکاتور سیگنالهای زیادی تولید می کند. انفجار عرض ، واگرایی و تقاطع ها با برخی از فرکانس ها اتفاق می افتد ، اما همه این سیگنال ها منجر به حرکت قیمت / شاخص در جهت مورد انتظار نمی شوند. این شاخص مستعد تولید سیگنال های کاذب است و بنابراین باید همراه با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده شود.

این شاخص همچنین می تواند کاملاً متغیر باشد و به سرعت بین قلمرو مثبت و منفی حرکت کند. چنین اقدامی نشان دهنده بازار متلاشی است ، اما این تا زمانی که شاخص چند بار باعث حرکت این اره برقی نشده باشد ، این امر مشهود تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست نیست.

قبل از اتکا به شاخص برای اهداف تجاری ، نحوه عملکرد شاخص را در دوره های طولانی مدت و در شرایط مختلف بازار بررسی کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا